Bonthuis Strafrechtadvocatuur is in het rechtsgebied strafrecht gespecialiseerd. Het strafrecht kan in commuun (algemeen) en bijzonder straf(proces)recht worden onderverdeeld.

Commune straf(proces)recht

Het commune straf(proces)recht is het bekendste onderdeel van het strafrecht en staat voornamelijk in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering beschreven. De strafbare feiten (misdrijven en overtredingen) zijn in het Wetboek van Strafrecht opgenomen. Enkele voorbeelden: terroristische misdrijven, openbare aanslagen, moord, doodslag, dood door schuld, (zware) mishandeling, openbare geweldpleging, brandstichting, verkrachting, aanranding, ontucht, bedreiging, belediging, diefstal, verduistering, heling, vernieling, oplichting, afpersing, valsheid in geschrifte en witwassen.

Bijzondere straf(proces)recht

Het bijzondere straf(proces)recht is het onderdeel van het strafrecht dat in diverse bijzondere wetten zoals de Wegenverkeerswet 1994, de Opiumwet, de Wet wapens en munitie, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet op de economische delicten staat beschreven. Het detentierecht en het fiscale strafrecht staan tevens in diverse bijzondere wetten beschreven. Het internationale strafrecht staat voornamelijk in diverse verdragen beschreven. De strafbare feiten (misdrijven en overtredingen) zijn in de diverse bijzondere wetten en verdragen opgenomen. Enkele voorbeelden: doorrijden na ongeval, rijden onder invloed, joyriding, rijden zonder rijbewijs en aanwezig hebben van of handelen in drugs, wapens en/of munitie.