Bonthuis Strafrechtadvocatuur is in Haskerdijken gevestigd. De dienstverlening is persoonlijk, uw gegevens zijn vertrouwelijk en de juridische bijstand kan op grond van gesubsidieerde rechtsbijstand (indien mogelijk) of tegen een uurtarief voor een bedrag van € 150,00 (exclusief BTW) of vaste prijs worden verleend.

Gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo)

De Raad voor Rechtsbijstand zal een aanvraag voor een toevoeging zowel financieel als inhoudelijk toetsen. Ten aanzien van de financiële toets zal de Raad voor Rechtsbijstand dit jaar (2022) op grond van uw burgerservicenummer bij de Belastingdienst uw inkomen en vermogen in het peiljaar (2020) opvragen. Het fiscaal jaarinkomen dient in het peiljaar niet hoger dan een bedrag van € 29.400,00 (alleenstaanden) of € 41.600,00 (niet-alleenstaanden) te zijn. Het fiscaal vermogen dient in het peiljaar niet hoger dan het bedrag van € 30.846,00 (per persoon) aan heffingsvrije vermogen te zijn. Indien de Raad voor Rechtsbijstand op grond van de financiële toets een aanvraag voor een toevoeging zal afwijzen, dan kan nadien een bezwaarschrift en/of een verzoek tot verlegging van het peiljaar (2020 > 2022) worden ingediend.

Historie

2021 waarneming door mevrouw mr. B.M.J.C. (Brenda) van Lee

2021 verhuizing van Bonthuis Strafrechtadvocatuur naar Haskerdijken

2021 ontbinding en beëindiging van Stichting Derdengelden Bonthuis Strafrechtadvocatuur

2018 beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij American International Group

2010 waarneming door de heer mr. K. (Kamil) Karakaya

2010 beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Nationale-Nederlanden

2010 aansluiting bij De Geschillencommissie (Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur)

2010 oprichting van Stichting Derdengelden Bonthuis Strafrechtadvocatuur in Joure

2010 oprichting van Bonthuis Strafrechtadvocatuur in Joure